โปรแกรมการจำลองการประหยัดพลังงานขแง IEEE 802.11 สำหรัับ NS-3

Publish Year International Conference 2
2016 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Power Saving Mechanism for Supporting Broadcast/Multicast Services in IEEE 802.11: Performance Analysis and Improvement", The 6th International Conference on Engineering and Applied Sciences (ICEAS 2016) , 8 - 10 มิถุนายน 2016, hongkong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2015 inดร.ประวิทย์ ชุมชู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Extension to IEEE 802.11 Power Save Mode forNS-3", The Seventh International Conference on Ubiquitous and Future Networks, 7 - 11 กรกฎาคม 2015, supporo ญี่ปุ่น