การวิเคราะห์ความแข็งแรงของโรเลอร์สเก็ตสำหรับศักราชใหม่