การพัฒนาแผนที่ความปลอดภัยทางถนน ระยะที่สอง

Publish Year National Conference 3
2017 exณัฐพล จันทร์แก้ว, exเอกชัย สุมาลี, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exนัฐพงษ์ สุตาคำ, "การใช้ข้อมูลจีพีเอส เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจุดอันตราย แบบทันกาล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 จ.นครราชสีมา, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exสุวิชาญ สุระบาล, exจิราลักษณ์ สุทธิธรรม, "การออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการอุบัติการณ์บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 7 และ หมายเลข 9", การประชุมวิชาการครั้งที่ 21 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 28 - 30 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exสุชาวรรณ ชูณรงค์, exวิทยา ชาติบัญชาชัย, exเตือนใจ ฟูกูดะ, "การพัฒนาแผนที่ความปลอดภัยบนท้องถนนจากฐานข้อมูลโรงพยาบาล", การประชุมวิชาการครั้งที่ 21 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 28 - 30 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย