การศึกษาวรรณกรรมเรื่องซ้องกั๋งในฐานะวรรณกรรมกบฎของจีน

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์, "ซ้องกั๋ง กบฎที่ยอมจำนน", ศิลปวัฒนธรรม, ปีที่ 31, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2010, หน้า 158-168