การพัฒนากระบวนการหมักน้ำส้มสายชูจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบต่อเนื่อง

Publish Year International Trademark 1
2021 inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนายวันชัย พันธ์ทวี, "กรรมวิธีหมักน้ำส้มสายชูจากข้าวแบบต่อเนื่อง", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2021