การพาสเจอร์ไรซ์น้ำมะพร้าวเพื่อป้องกันการเกิดสีชมพูโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคชนิดต่อเนื่อง