การพัฒนากิจกรรมดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodney William Carter, "Marine tourism predicament in Andaman sea from declining biotic and water quality", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 55-65
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสราวุธ ศิริวงศ์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุดสันต์ สุทธิพิศาล, "The Development of Diving Activities Towards Sustainable Tourism", Blue Economy Forum 2017, 14 - 15 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exโชติกา ลอยทวินันท์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประเดิม อุทยานมณี , "ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำบริเวณระบบนิเวศเกาะเต่า", สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ วิทยาลัย นครราชสีมา, 18 - 19 มิถุนายน 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย