การศึกษาโครงสร้างทางเคมีและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของข้าวท้องไข่ และการดัดแปรสตาร์ชข้าวท้องไข่ (ปีที่ 2)


แสดงความคิดเห็น

(0)