วัสดุผสมฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซสำหรับอุปกรณ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

Publish Year International Journal 1
2020 exPatra Chotiprayon, exBuchita Chaisawad, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Thermoplastic cassava starch/poly(lactic acid) blend reinforced with coir fibres", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 960-968