แคริโอไทป์ของสัตว์ในสกุลตะกวดที่ได้จากเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

Publish Year International Journal 8
2022 exWanna Chetruengchai, inดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ, exChalurmpon Srichomthong, exAdjima Assawapitaksakul, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exSyed Farhan Ahmad, exChureerat Phokaew, exVorasuk Shotelersuk, "Genome of Varanus salvator macromaculatus (Asian Water Monitor) Reveals Adaptations in the Blood Coagulation and Innate Immune System", Frontiers in Ecology and Evolution, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022, หน้า 850817
2019 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exBhumika Azad, exWorapong Singchat, exTariq Ezaz, "Distribution and amplification of interstitial telomeric sequences (ITSs) in Australian dragon lizards support frequent chromosome fusions in Iguania", PLoS ONE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2019
2018 exArtem Lisachov, exNikolay Poyarkov, exParinya Pawangkhanant, exPavel Borodin, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "New karyotype of Lygosoma bowringii suggests cryptic diversity", Herpetology Notes, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 1083-1088
2017 exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exJennifer A. Marshall Graves, "Origin of Amniote Sex Chromosomes: An Ancestral Super-Sex Chromosome, or Common Requirements?", Journal of Heredity, ปีที่ 108, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 94-105
2017 exOrnjira Prakhongcheep, exWatcharaporn Thapana, exAorarat Suntronpong, exWorapong Singchat, inนายคัมภีร์ พัตนะธนัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattanin Phatcharakullawarawat, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exKazumi Matsubara, exTariq Ezaz, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Lack of satellite DNA species-specific homogenization and relationship to chromosomal rearrangements in monitor lizards (Varanidae, Squamata)", BMC Evolutionary Biology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2017, หน้า 193
2016 exBaicharoen, S, exHirai, Y, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exKongprom, U, exHirai, H, "Hypervariability of Nucleolus Organizer Regions in Bengal Slow Lorises, Nycticebus bengalensis (Primates, Lorisidae)", CYTOGENETIC AND GENOME RESEARCH, ปีที่ 149, ฉบับที่ 4, มกราคม 2016, หน้า 267-273
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYoshinobu Uno, exChizuko Nishida, exHidetoshi Ota, exYoichi Matsuda, "Karyotype Reorganization in the Hokou Gecko (Gekko hokouensis, Gekkonidae): The Process of Microchromosome Disappearance in Gekkota", PLOSONE, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2015
2015 exKazumi Matsubara, exYoshinobu Uno, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, exEmily Miller, exMats Olsson, "No Interstitial Telomeres on Autosomes but Remarkable Amplification of Telomeric Repeats on the W Sex Chromosome in the Sand Lizard (Lacerta agilis)", Journal of Heredity, ปีที่ 106, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 753-757
Publish Year International Conference 1
2015 exOrnjira Prakhongcheep, exKazumi Matsubara, exPonsuda Moonin, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exChizuko Nishida, exTariq Ezaz, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Evolutionary history of VSAREP satellite DNA family in Varanus (Varanidae, Squamata)", the 2015 AGA President’s Symposium, "Chromosome Evolution: Molecular Mechanisms and Evolutionary Consequences", 17 - 20 สิงหาคม 2015, Seattle วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา