ระบบบริการข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านเว็บเซอร์วิสแบบผสานโลกเสมือนกรณีศึกษาอำเภอหัวหิน

Publish Year International Journal 1
2016 exChidchanok Choksuchat, inดร.จันทนา จันทราพรชัย, ศาสตราจารย์, "On the development of health tourism semantic web with its parallel engine", International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies (IJMSO), ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2016, หน้า 16 -28