ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากตำรับยาไทยในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนัง