การพัฒนาวัคซีนดีเอนเอเพื่อป้องกันโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิล (Oreochromis niloticus)