การพัฒนาและยืดอายุของผลิตภัณฑ์เนื้อโพนยางคำแดดเดียวย่างพร้อมบริโภค