การใช้ DAN ทดแทนปลาป่นในอาหารกุ้งขาว

Publish Year International Journal 1
2020 exLena Burri, exKjetil Berge, exSRINOY CHUMKAM, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, "Effects of Different Feed Inclusion Levels of Krill Meal on Growth and Hepatopancreas Morphology of Litopenaeus vannamei", Aquaculture research, ปีที่ 51, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2020, หน้า 4819-4823
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exMelina A. Bonato, exGlycon D. Santos, "Saccharomyces cerevisiae CELL WALL SUPPLEMENTATION ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNITY STATUS OF WHITE SHRIMP Litopeneaus vannamei", World Aquaculture 2016: Asian-Pacific Aquaculture 2016, 26 - 29 เมษายน 2016, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย