การใช้ DAN ทดแทนปลาป่นในอาหารกุ้งขาว

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exMelina A. Bonato, exGlycon D. Santos, "Saccharomyces cerevisiae CELL WALL SUPPLEMENTATION ON GROWTH PERFORMANCE AND IMMUNITY STATUS OF WHITE SHRIMP Litopeneaus vannamei", World Aquaculture 2016: Asian-Pacific Aquaculture 2016, 26 - 29 เมษายน 2016, Surabaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย