การหาค่า weighting factors สำหรับ LCA impact indicators ด้วยวิธีการ panel approach

Publish Year International Conference 1
2015 exNarnai Kuntachaianun, exThierry Tran, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Weighting factors for LCA impact indicators by a panel approach for Thailand", the 2015 the 4th International conferences on Informatics, Environment, Energy and Applications (IEEA 2015), 28 - 29 มีนาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย