การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์เท้าเทียมชนิด SACH สำหรับคนพิการ