การศึกษาสภาวะการผลิตที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคเสริมแป้งรำข้าวสกัดไขมันจากเทคโนโลยีเอกซ์ทรูซันด้วยวิธีฟื้นผิวตอบสนอง