แบบจำลอง การศึกษาปัจจัยเชิงมหภาคในการกระจายตัวสินค้าระหว่างประเทศ

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Modelling the Macro-Environmental Factors of International Distribution", MakeLearn and TIIM Joint International Conference, 27 - 29 พฤษภาคม 2015, Bari สาธารณรัฐอิตาลี