การประเมินลักษณะความต้านทานโรคของพริกพื้นเมืองและการปลุกพริกปลอดภัย

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exธีรศักดื์ แซ่ติ้ง, "ประสิทธิภาพของวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลพริก", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย