การสำรวจความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง