โครงการการจำลองการแพร่กระจายของควันไฟและการอพยพหนีไฟด้วยระเบียบวิธีเชิงตัวเลข งานส่วนต่อขยายอุโมงค์ด้านทิศใต้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


แสดงความคิดเห็น

(0)