การใช้งานบอร์ด Arduino ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Android เพื่อเป็นตัวรับรู้การหมุน ในปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน