การศึกษาความเข้มของคาร์บอนและน้ำของการผลิตแป้งมันสำปะหลังโดยใช้การวิเคราะห์ตลอดวัฏจักรชีวิต

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exMs. Saowalak Olarnrithinun, "Life Cycle Inventory Database and Applications to Support Public Policy in Thailand", 11th International Conference on EcoBalance, 27 - 30 ตุลาคม 2014, Tsukuba ญี่ปุ่น