การผลิตโปรโตคอร์มกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium spp.) ปลอดไวรัส ระยะที่ 2