การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แตกสลายได้ทางชีวภาพโดยกระบวนการอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่นของคอมพอสิตฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช/เส้นใยธรรมชาติ

Publish Year International Conference 1
2014 exChanakorn Yokesahachart, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, "Bio-based composites from thermoplastic starch and jute fibers", The 2014 IUPAC World Polymer Congress (MACRO 2014), 6 - 11 กรกฎาคม 2014, Chiang Mai อื่นๆ ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)