ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์และคลอรีนทำความสะอาดต่อการรอดชีวิตของ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแมลงภู่ที่อุณหภูมิต่ำ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, "ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์และคลอรีนทำความสะอาดต่อการรอดชีวิตของ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแมลงภู่ที่อุณหภูมิต่ำ", International Symposium on Food Safety and Quality: Applications of Nuclear and Related Techniques, Vienna, Austria, 10 - 13 พฤศจิกายน 2014, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย