โครงการพัฒนาเครื่องสีข้าวแบบหินนอน 2 ลูกหิน ห้างหุ้นส่วนจำกัดรวมมิตรการค้า