อนุกรมวิธานของไลเคนส์วงศ์ Graphidaceae

Publish Year International Journal 20
2019 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exLuis Allende, exWalter Obermayer, exRobert L?cking, exH. Thorsten Lumbsch, "Scale-dependent co-occurrence patterns of closely related genotypes in a lichen species complex", Plant and Fungal Systematics, ปีที่ 64, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 163-172
2018 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exJen-Pan Huang, exMatthew Nelsen, exSteven Leavitt, exH. Thorsten Lumbsch, "A revised classification of orders and families in the two major subclasses of Lecanoromycetes (Ascomycota) based on a temporal approach", BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY, ปีที่ 188, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 233-249
2017 exIan Madeiros, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exRobert L?cking, exArmin Mangold, exH. Thorsten Lumbsch, "Assembling a TaxonomicMonograph of TribeWirthiotremateae (LichenizedAscomycota: Ostropales:Graphidaceae)", Fieldiana: Life and Earth Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, เมษายน 2017, หน้า 1-31
2016 exXin Zhao, exSteven D. Leavit, exZun Tian Zhao, exLu Lu Zhang, exUlf Arup, exMartin Grube, exSergio Pe?rez-Ortega, exChristian Printzen, exLucyna S?liwa, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exPradeep K. Divakar, exAna Crespo, exH. Thorsten Lumbsch, "Towards a revised generic classification of lecanoroid lichens (Lecanoraceae, Ascomycota) based on molecular, morphological and chemical evidence", Fungal Diversity, ปีที่ 78, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2016, หน้า 293-304
2016 exTodd Widhelm, exRobert Egan, exFrancesca Bertoletti, exMatt Asztalos, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSteve Leavitt, exH. Thorsten Lumbsch, "Picking holes in traditional species delimitations: an integrative taxonomic reassessment of the Parmotrema perforatum group (Parmeliaceae, Ascomycota)", Botanical Journal of the Linnean Society, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, กันยายน 2016, หน้า 868-884
2016 exKhwanyuruan Naksuwankul, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSittiporn Parnmen, exRobert Lu?cking, exH. Thorsten Lumbsch, "Five new species of Graphidaceae(Ascomycota, Ostropales) from Thailand", Mycokeys, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 47-63
2016 exSteve Leavitt, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exJan Vondrak, exMatthew P. Nelsen, exMohammad Sohrabi, exSergio Perez-Ortega, exLarry St.Clair, exH. Thorsten Lumbsch, "Cryptic diversity and symbiont interactions in rock-posy lichens", Molecular Phylogenetics and Evolution , ปีที่ 99, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016
2015 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exPradeep Divakar, exAna Crespo, exSteven Leavitt, exMatthew Nelsen, exRobert L?cking, exThorsten Lumbsch, "A Tale of Two Hyper-diversities: Diversification dynamics of the two largest families of lichenized fungi", Scientific Reports, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10028, พฤษภาคม 2015
2015 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exLuecking, Robert, exLumbsch, H. Thorsten, "A UNIQUE TRAIT ASSOCIATED WITH INCREASED DIVERSIFICATION IN A HYPERDIVERSE FAMILY OF TROPICAL LICHEN-FORMING FUNGI", INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT SCIENCES, ปีที่ 176, ฉบับที่ 7, กันยายน 2015, หน้า 597-606
2015 exSteve Leavitt, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exMatthew Nelsen, exSusanne Alternmann, exPradeep K. Divakar, exDavid Alors, exTheodore Esslinger, exAna Crespo, exH. Thorsten Lumbsch, "Fungal specificity and selectivity for algae play a major role in determining lichen partnerships across diverse ecogeographic regions in the lichen-forming family Parmeliaceae (Ascomycota)", Molecular Ecology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2015, หน้า 3779-3797
2015 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exRobert L?cking, exAndre Aptroot, exAndreas Beck, exPatrick Dornes, exVolker John, exJames C. Lendemer, exMatthew P. Nelsen, exGerhard Neuwirth, exAparna Nutakki, exSittiporn Parnmen, exMohammad Sohrabi, exTor T?nsberg, exH. Thorsten Lumbsch, "Hidden diversity in the morphologically variable script lichen (Graphis scripta) complex (Ascomycota, Ostropales, Graphidaceae)", Organisms Diversity and Evolution, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 447-458
2015 exRobert L?cking, exArmin Mangold, exEimy Rivas Plata, exSittiporn Parnmen, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exH. Thorsten Lumbsch, "Morphology-based phylogenetic binning to assess a taxonomic challenge: a case study in Graphidaceae (Ascomycota) requires a new generic name for the widespread Leptotrema wightii", Botanical Journal of the Linnean Society, ปีที่ 179, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2015, หน้า 436-443
2014 exConrad L. Schoch, exBarbara Robbertse, exVincent Robert, exDuong Vu, exGianluigi Cardinali, exLaszlo Irinyi, exWieland Meyer, exKaren Hughes, exAndrew N. Miller, exPaul Kirk, exKessy Abarenkov, exM. Catherine Aime, exHiran Ariyawansa, exMartin Bidartondo, exTeun Boekhout, exBart Buyck, exQing Cai, exJie Chen, exAna Crespo, exPedro Crous, exUlrike Damm, exZ. Wilhelm De Beer, exBryn T. M. Dentinger, exPradeep K. Divakar, exMargarita Due?as, exNicolas Feau, exKaterina Fliegerova, exMiguel A. Garc?a, exZai-Wei Ge, exGareth W. Griffith, exJohannes Z. Groenewald, exMarizeth Groenewald, exMartin Grube, exMarieka Gryzenhout, exC?cile Gueidan, exLiangdong Guo, exSarah Hambleton, exRichard Hamelin, exKaren Hansen, exVal?rie Hofstetter, exSeung-Beom Hong, exJos Houbraken, exKevin Hyde, exPatrik Inderbitzin, exPeter Johnston, exSamantha C. Karunarathna, exUrmas K?ljalg, exG?bor M. Kov?cs, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exKriztina Krizsan, "Finding needles in haystacks: linking scientific names, reference specimens and molecular data for Fungi", DATABASE-THE JOURNAL OF BIOLOGICAL DATABASES AND CURATION, ปีที่ 2014, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014
2014 exH. Thorsten Lumbsch, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSittiporn Parnmen, exEimy Rivas Plata, exAndr? Aptroot, exMarcela C?ceres, exDamien Ertz, exShirley Cunha Feuerstein, exJoel Mercado-D?az, exBettina Staiger, exDries van den Broeck, exRobert L?cking, "New higher taxa in the lichen family Graphidaceae (lichenized Ascomycota: Ostropales) based on a three-gene skeleton phylogeny", Phytotaxa, ปีที่ 189, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 39-51
2014 exDavid Alors, exFrancesco Dal Grande, exImke Schmitt, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exH. Thorsten Lumbsch, exAna Crespo, exPredeep Divakar, "Characterization of Fungus-Specific Microsatellite Markers in the Lichen-Forming Fungus Parmelina carporrhizans (Parmeliaceae)", Applications in Plant Sciences, ปีที่ 2, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2014
2014 exKHWANRUAN BUTSATORN PAPONG, exRobert L?cking, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSittiporn Parnmen, exMATT VON KONRAT, exH. Thorsten Lumbsch, "Twenty-three new species in the lichen family Graphidaceae from New Caledonia (Ostropales, Ascomycota)", Phytotaxa, ปีที่ 189, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 204-231
2014 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSittiporn Parnmen, exRobert L?cking, exEimy Rivas Plata, exAndr? Aptroot, exMarcela E.S. C?ceres, exDamien Ertz, exArmin Mangold, exJoel Mercado-D?az, exKhwanruan Papong, exDries van den Broeck, exGothamie Weerakoon, exH. Thorsten Lumbsch, "Revisiting the phylogeny of Ocellularieae, the second largest tribe within Graphidaceae (lichenized Ascomycota: Ostropales)", Phytotaxa, ปีที่ 189, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 52-81
2014 exRobert L?cking, exMark Johnston, exAndr? Aptroot, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exJames Lendemer, exKansri Boonpragob, exMarcela E.S. C?ceres, exDamien Ertz, exLidia Itati Ferraro, exZe-Feng Jia, exKlaus Kalb, exArmin Mangold, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, exJoel Mercado-D?az, exBibiana Moncada, exPachara Mongkolsuk, exKhwanruan Butsatorn, exSittiporn Parnmen, exRouchi Pel?ez, exVasun Poengsungnoen, exEimy Rivas Plata, exWanaruk Saipunkaew, exHarrie Sipman, exJutarat Sutjaritturakan, exDreis van den Broeck, exMATT VON KONRAT, exGothamie Weerakoon, exH. Thorsten Lumbsch, "One hundred and seventy-five new species of Graphidaceae: closing the gap or a drop in the bucket?", Phytotaxa, ปีที่ 189, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2014, หน้า 7-38
2014 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSittiporn Parnmen, exRobert L?cking, exH. Thorsten Lumbsch, "Gintarasia and Xalocoa, two new genera to accommodate temperate to subtropical species in the predominantly tropical Graphidaceae (Ostropales, Ascomycota)", Australian Systematic Botany, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2014, หน้า 466-474
2014 exH. Thorsten Lumbsch, exSittiporn Parnmen, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exKhwanruan Papong, exRobert L?cking, "High frequency of character transformations is phylogenetically structured within the lichenized fungal family Graphidaceae (Ascomycota: Ostropales)", Systematics and Biodiversity, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 271-291
Publish Year International Conference 4
2016 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exRobert L?cking, exH. Thorsten Lumbsch, "Co-occurrence of closely related genotypes in the morphologically variable script lichen (Graphis scripta) complex (Ascomycota: Graphidaceae)", The 8th International Lichenology Association Symposium, 1 - 5 สิงหาคม 2016, Helsinki สาธารณรัฐฟินแลนด์
2015 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exPradeep Divakar, exAna Crespo, exSteven Leavitt, exRobert L?cking, exH. Thorsten Lumbsch, "พลวัตของการเกิดความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของราก่อไลเคนส์ในสองวงศ์ที่ใหญ่ที่สุด", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 28 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exL?cking, Robert, exLumbsch, H. Thorsten, "A novel trait as a key innovation in a hyper diverse family of tropical lichens", Botanical Society of America Meeting, 25 กรกฎาคม 2014, Boise ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSittporn Parnmen, exRobert L?cking, exH. Thosten Lumbsch, "Graphidaceae: evolution of a hyper-diverse family of predominantly tropical lichenized fungi", 10th International Mycological Congress, 5 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์, exSittiporn Parnmen, exAparna Nutakki, exLuis Allende, exRobert L?cking, exH. Thorsten Lumbsch, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุ่มชนิดไลเคนส์ Graphis scripta (Ascomycota: Graphidaceae) ที่มีความผันแปรทางสัณฐานวิทยา", The 5th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 26 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย