การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ดูดซับการสั่นสะเทือนจากแรงบิดโดยอาศัยการทำงานของลูกตุ้มแรงเหวี่ยงที่ควบคุมได้ด้วยการควบคุมป้อนกลับสำหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์