ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมแบบรีสอร์ทในจังหวัดระยอง: ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMary Grace C.Ulatan, "ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมที่พักตากอากาศในจังหวัดระยอง: ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 53-62
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Customer Satisfaction in Service Quality of Resort Hotel in Rayong Province: Perspectives of Thai Tourists", The Inaugural Asian Conference on the Social Sciences and Sustainability, 1 - 3 ธันวาคม 2014, ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น