ผลของการสเตอร์ริไรซ์ต่อสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนจากเครื่องดื่มน้ำฟักข้าว

Publish Year National Conference 1
2015 exปิยนันท์ เจริญมูล, exอรณิชา ชุติมาศ, inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารไลโคปีนและเบต้าแคโรทีนในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสเตอร์ริไลส์จากน้ำฟักข้าว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 , 27 มีนาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย