การทดสอบการเพาะปลูกสบู่ดำ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง