การค้นหาท่านั่งและยืนในวิดิโอด้วยกล้อง Kinect

Publish Year International Conference 1
2015 exPrisana Phonsing, exSatawat Laoarphakun, inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, exRachaporn Keinprasit, exYasuharu Koike, "Multi Kinect Cameras Setup for Skeleton based Action Recognition", The 6th International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 22 - 23 มีนาคม 2015, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย