การออกแบบอุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น