การศึกษาโครงสร้างและกลไกการทำงานของโปรตีนสารพิษ CyaA Hemolysin จากแบคทีเรีย Bordetella Pertussis ที่ก่อให้เกิดโรคไอกรน

Publish Year International Journal 2
2017 exChattip Kurehong, inดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBusaba Powthongchin, exPanchika Prangkio, exGerd Katzenmeier, exChanan Angsuthanasombat , "การมีส่วนในเชิงการทำงานของประจุบวกบนเกลียว 3 ในผิวของโพรงของโปรตีนสารพิษ CyA Hemolysin และการเปิดโพรงไอออนจากแบคทีเรีย Bordetella pertussis", Toxins, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2017
2015 exKurehong, Chattip, inดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPowthongchin, Busaba, exKatzenmeier, Gerd, exAngsuthanasombat, Chanan, "Membrane-Pore Forming Characteristics of the Bordetella pertussis CyaA-Hemolysin Domain", TOXINS, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 1486-1496
Publish Year International Conference 2
2015 inดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.ฉัตรทิพย์ เดรือหงส์, exศ.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ, "Structural dynamics and ion channel activities of CyaA-hemolysin pore from Bordetellapertussis revealed how it may conduct cations", 40th Congress of The Federation of European Biochemical Societies (FEBS), 4 กรกฎาคม 2015 - 9 มีนาคม 2016, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2015 exนส.ฉัตรทิพย์ เครือหงษ์, inดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ, "Introducing positive charges to the pore interior of CyaA-hemolysin from Bordetella pertussis increased its hemolytic activity", 40th Congress of The Federation of European Biochemical Societies (FEBS), 4 กรกฎาคม 2015 - 9 มีนาคม 2016, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี