โครงการศึกษาและพัฒนาเกณปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับระบบการผลิตไก่เนื้อ

Publish Year International Journal 1
2015 exLangkabel, N., exBaumann, M.P.O., exFeiler, A., inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFries, R., "Influence of two catching methods on the occurrence of lesions in broilers", Poultry Sciences, ปีที่ 94, ฉบับที่ 8, เมษายน 2015, หน้า 1735-1741