การตรวจคัดกรองและการแยกแยะฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและต้านไวรัสของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสารสกัดพืชธรรมชาติในแบคทีเรียและในไวรัสติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่ถูกมองข้าม

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRojsanga, P., "Inhibitory Effects on Clinical Isolated Bacteria and Simultaneous HPLC Quantitative Analysis of Flavone Contents in Extracts from Oroxylum indicum", Molecules, ปีที่ 24, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2019
2015 exภญ.ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร , exภญ.ดร.ปิยนุช โรจน์สังข์สา, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.สุเมษ ก้องเกียรติไพบูลย์, "Antioxidant Activity and Antibacterial Effects on Clinical Isolated Streptococcus suis and Staphylococcus intermedius of Extracts from Several Parts of Cladogynos orientalis and Their Phytochemical Screenings", Evidence-Based Complememtary and Alternative Medicine, ปีที่ 2015, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2015
Publish Year International Conference 3
2015 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภญ.ดร.ปิยนุช โรจน์สังข์สา, exดร.สุเมษ ก้องเกียรติไพบูลย์, exภญ.ดร.ปองทิพย์ สิทธิสาร , "An evaluation of antimicrobial activities of Cladogynos orientalis extracts against Clinical Isolated Streptococcus suis and Staphylococcus intermedius", The 14th Asian Association of Veterinary School (AAVS) Congress in conjunction with The 6th South East Asia Veterinary School Association (SEAVSA) Meeting 2015 'Veterinary Education and Veterinary Challenges in One Health/Aging Pets' , 12 ธันวาคม 2015, ประจบคีรีขันธ์ อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMartin Michaelis, exJindrich Cinatl Jr., "ผลของฟลาโวนอยด์และสารต้านอนุมูลอิสระ N-acetyl-cysteine ต่อความเครียดแบบออกซิเดชั่นที่ถูกกระตุ้นจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาชนิดรุนแรง H5N1 และฤทธิ์การต้านการติดเชื้อ H5N1", The 39th International Conference on Veterinary Science (ICVS 2014) , 16 ธันวาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา อิ่มศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวโน้มและความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Escherichia spp. spp Pasteurella. Pseudomonas spp. spp Proteus และ Salmonella spp ที่แยกได้ในประเทศไทย", The 18th Federation of Asian Veterinary Associations Congress (FAVA) 2014 , 27 - 30 พฤศจิกายน 2014, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์