การศึกษานำร่อง : การผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกขากรรไกรล่างหักด้วยเทคนิคการใช้หมุดยึดกระดูกและแกนอะคริลิคในสุนัข