การพัฒนากระบวนการผลิตลูกจากแช่อิ่มอบแห้ง

Publish Year International Journal 1
2017 exW. Pojchananaphasiri, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Quality prediction of nipa palm fruit during osmotic dehydration and drying process", International Food Research Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2017, หน้า 247-252