การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งที่ได้จากแป้งกล้วยหอม

Publish Year International Conference 1
2016 exนางสาวโสภิดา พุ่มแจ้ง, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Development of gluten-free cookie from unripe banana flour", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016) , 16 - 17 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย