การศึกษาการสะพรั่งของคีโตเซอรอสและการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวชลบุรี