การพัฒนาการใช้เลเซอร์วัดระยะสำหรับการควบคุมรถอัตโนมัติในพื้นที่เกษตรกรรม