ผลของสารสกัดจากใบย่านางต่อเอนไซม์โคลีนแอซิติลทรานเฟอเรสในสมองเมื่อเกิดภาวะสมองขาดเลือดแบบชั่วคราวในหนูไมซ์