การควบคุมความถี่ของอินเวอร์เตอร์ชนิดแหล่งจ่ายกระแสสำหรับงานเหนี่ยวนำความร้อน

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ไพโรจน์ ทองประศรี, รองศาสตราจารย์, "Automatic Frequency Control of a Parallel Resonant Inverter for an Induction Furnace", International Review of Electrical Engineering (IREE), ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2014, หน้า 903-912