การปรับปรุงความทนทานต่อการตายของเซลล์ในสาหร่ายต้นแบบ Chlamydomonas reinhardtii