ความอ่อนไหวของระบบอาหารต่อภูมิอากาศและสภาพอากาศ

Publish Year International Conference 1
2015 exMolly Brown, exJohn Antle, exPeter Backlund, exEdward Carr , exWilliam Easterling , exMargaret Walsh, exCaspar Ammann , inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, exChristopher Barrett , exMarc Bellemare, exViolet Dancheck , exChristopher Funk, exKathryn Grace , exJohn Ingram, exHui Jiang, exHector Maletta , exTawny Mata, exAnthony Murray , exMoffat Ngugi , exDennis Ojima , exBrian O'Neill, exClaudia Tebaldi , "Climate Change and Global Food Security: Food Access, Utilization, and the US Food System", 2016 American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting" เป็น "2015 American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting, 18 ธันวาคม 2015, ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา