การพัฒนาระบบคัดกรองแผ่นป้ายทะเบียนปลอมแบบอัตโนมัติ

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exอมรชัย ลีลาขจรจิตร, exสุรนนท์ เยื้อยงค์, "การศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนปลอม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 21 วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ, 28 - 30 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย