การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของอุปกรณ์บังแดดไม้ไผ่ที่เหมาะสมสำหรับอาคารที่พักอาศัย

Publish Year International Conference 2
2015 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, ex Konisranukul, W, "The Development of the Prototype of Bamboo Shading Device", the ICUPRD 2015: XIII International Conference on Urban Planning and Regional Development, 11 มีนาคม - 12 สิงหาคม 2015, ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2011 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, exผศ.ดร. วนารัตน์ กรอิสรานุกูล, "Bamboo Shading Device: An Alternative Approach for Green Building", PSU – USM International Conference on Humanities and Social Sciences 2011 “Transforming Research for Sustainable Community”, 3 - 4 ตุลาคม 2011, ปัตตานี ประเทศไทย