ความปลอดภัยของสายการบิน: ช่องว่างของการรับรู้ระหว่างผู้โดยสารและผู้จัดการ

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์, "AIRLINE SAFETY AND SECURITY: A PERCEPTION GAP BETWEEN PASSENGERS AND MANAGERS", 2014 Annual ICHRIE Summer Conference, 31 กรกฎาคม 2014, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา